Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

12/8 2013

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Minutes of meeting
Gl. Estrup Rideklubs bestyrelsesmøde Dato: 12.08.13

Deltagere:
 Hanne Johnsen
 Lisbeth Brandt
 Dorthe Jensen
 Ole Skjødt
 Michael Jørgensen

Agenda:
 Siden sidst
 Stævne
 Oprydning
 Åbenhus
 Baner
 Diverse.

Undervisning med Hasse Hoffman skal være booket søndag kl. 17.00 på tavlen i stalden. Evt. at kontakte Lisbeth på telefonnummer 40 26 45 39. Lisbeth er koordinator på kontakten til underviserne.

Lisbeth har snakket med Birgitte om følgende:
Bunden i ridehuset skal laves og er blevet lavet den 12.08.13. Der er jævnet 44 meter stand specielt til ridebund.

MF Traktor er kørende igen. Der arbejdes på en plan for planering af baner. Birgitte og Jonas skal koordinére opgaven.

Bestyrelsen ønsker at få flis på ridebunden. Lisbeth snakker med Birgitte om dette for muligheder. Lisbeth har kontakt til en leverandør af dette.

Vandingsanlæg : Der arbejdes på at få til at spreder vandet bedre. Lisbeth har opgaven.

Lydanlæg skal ses på. Ole har haft kontakt til en radio mand. Det kræver en gennemgang på opgaven. Der arbejdes stadig på opgaven. Der tages kontakt til en anden leverandør om muligheden til en sponsor aftale som hjælp.

Vejskilt til visning mod ridecenteret. Hanne har taget kontakt til kommunen og afventer svar. Hanne rykker gerne igen.

Evt. lejere har forespurgt på at leje ridehuset i vinterhalvåret. 1 gang om måneden. Hanne arbejder stadig på opgaven.

Vinterstævne arbejdes med fra bestyrelsen side. Hanne arbejder med ideer til et debutant stævne og hvad weekend det evt. kan afholdes. Der vil blive søgt hos forbundet om muligheden. Evt. 16-17 nov.

Der har været arbejdet med, at tage kontakt til kommunen til fritidspas (handicappede til ridning) Lisbeth har ikke kunnet få kontakt til kontaktpersonen inden for tidsperioden inden udløb. Sagen stopper her.

Åbenhus den 31.08.13 arbejdes med fra bestyrelsen side i samarbejde med Birgitte. Dorthe laver annonceringen til avisen og hjemmesiden. Der arbejdes på at sætte dem op i lokale butikker og sportsklubber.
Kage og kaffe/te/saftevand købes af Hanne til dag.

Rengøring arbejdes med i rytterstuen og på WC. Bestyrelsen skal have en snak med Birgitte om forholdene og ansvaret for rengøringen. Lisbeth snakker med Birgitte.

Rengøringsdag inden åbenhus aftales til følgende dag: 24.08.13 Kl 9.00. Bestyrelse tilbyder vand/Kaffe og rundstykker til denne dag. Hanne udarbejder en arbejdsplan og tilmeldingsliste til opslagstavlen. Michael og Ole fremskaffer kaffe og rundstykker + diverse til rengøringsdagen. Alle er velkommende til at hjælpe med opgaven så vi kan være klar til et fint åbenhus i Gl. Estrup Rideklub.
Rideklubben og Birgitte arbejder med en fælles annonce/artikel i avisen inden åbenhus dagen. Lisbeth har kontakten sammen med Birgitte.

Sponsorater skal sættes i system. Bestyrelsen skal udarbejde en plan samt kontrakt til søgning af sponsorater. Ole og Lisbeth vil udarbejde dette til søgning af sponsorater.

Næste bestyrelse møde: 03.10.13 Kl. 17.30

Udarbejdet af Ole Skjødt

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu