Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

14/11 2012

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. november 2012

Deltagere: Birte, Hanne, Dorte, Christina, Anne-Sofie, Trine og Dorte
Ole deltog i den første del af mødet.

Ole kom og fortalte, at der kunne være mange penge at hente hos foreninger og fonde, han gav os et udkast til et ansøgningsskema, og en liste over forskellige steder hvor man kunne søge. Ole sagde at Conni godt ville sende ansøgninger ud!!!!
Så Birte og Conni hjælpes ad med det. Han mener også der er penge at hente ude ved de lokale virksomheder.
Anne-Sofie vil gerne sammen med nogle andre lave ben arbejdet for at skaffe penge, men det kniber med at finde nogle flere til det.

Ole arbejder på at skaffe spejle til ridehuset, vi håber at det lykkes.

Økonomien:
Saldo er pt. 17 899 kr., der er betalt 10 000 kr. til tag på det lille ridehus. Års regnskabet forventes at være et mindre overskud.
Stævnet gav 2436 kr. i overskud, cafeteriaet gav et underskud på 1025 kr., total resultat 1411 kr. til klub kassen.
Børne aftenen var en succes, og gav 800 kr. i overskud.
Total udestående 7085 kr.,
Hanne kæmper som hun plejer for at få pengene hjem, tak for indsatsen.
Vi har igen drøftet medlemskontingentet ang. pris for medlemskab, hvis man melder sig ind sidst på året, det skal op på generalforsamlingen.

Elevstævnet den 9/12 2012
Klubben står for cafeteriet, Christina køber ind. Christina laver et opslag til staldene om nogle vil bage eller lave ris a la mande, hun laver også et opslag om hjælpere til stævnet. Hanne finder mandelgaver… Dorte laver et opslag om, at indkomne forslag til generalforsamlingen skal være i bestyrelsens hænder senest 31/12 2012.

Næste bestyrelses møde 9/1 2013 kl. 19.00 i rytterstuen.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu