Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

20/4 2015

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde Gl Estrup Rideklub
Dato: 20 april 2015 kl 17 -
Deltagere: Hanne Johnsen, Jane Blaabjerg, Henriette Venneberg, Rikke Skjødt
Afbud: Dorte Jensen
Gæster: Ingen
Referant: Rikke Skjødt

Referat:
1.  Planlægning af stævnedatoer
Vi planlægger en mini Cup i efteråret. Hanne undersøger med dommer ect. Forslået datoer: 5-6 sep 2015 1 del, 24 – 25 okt 2 del. Ansvarlig: Hanne

2. Planlægning af arbejds dag
Vi prøver at se, om flere vil deltage, hvis vi slutter dagen af med en fællesspisning. Dato: Sidste weekend i august. Jane laver seddel som opslag til ponystald og pensionærstald, og sender med ud pr mail v/ regninger til klubbens elever/forældre. Bestyrelsen laver en plan for, hvad der skal gøres, og sørger for indkøb hertil.

3. Rengøring af toilet og rytterstue
Behov for rengøring toilet hv 14 dag, rytterstuen 1 x hv måned. Rikke laver opslag til ponystald med et håb om, at forældre til elever vil byde ind. Hanne medbringer støvsuger til brug for rengøring, og rengørings artikler opbevares i skab på toilet.

4. Bund i stort ridehus
Hanne vil prøve at søge tilskud til bund gennem kommunen og Elrofonden. Estimeret pris for ny bund ca 60000. Vi afventer, indtil vi har hørt fra kommune. Såfremt der etableres ny ridehus bund, skal vandlingsanlægget i ridehuset repareres/justeres. Punkt på igen til næste møde.
5. Bund lille ridehus
Bund i lille ridehus trænger til en forbedring. Såfremt bunden i det store ridehus udskiftes, kan noget af sandet derfra måske bruges i det lille ridehus. Punktet drøftes næste gang.

6. Konsulent Rideforbund
Der har været et ønske om, at en konsulent fra rideforbundet inddrages til at se på lejekontrakt ect. Dorte bedes tage kontakt.

7. Vandings anlæg lille ridehus
Der er penge på budgettet til at etablere vandingsanlæg i lille ridehus (rengøringsbudget). Udlejer har tidl fået tilbud herpå. Estimeret pris kr. 20000. Aftale om etablering laves med udlejer i samarb med bestyrelse.

7. Sponsor aftaler
Vi vil gerne sætte mere system i priser på skilte i ridehus ect. Henriette tager kontakt til Djurs skilte og Auning skilte og får priser, så vi har mere konkret at melde ud til evt sponsorer. Punkt på til næste møde.

8. Problemer med internet
Der er problemer med at komme på internettet. Dorte bedes kontakte leverandør for udbedring.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu