Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

2013

Om GERK > Referater fra generalforsamlinger

Referat fra generalforsamlingen i Gl. Estrup Rideklub d. 28/2.

1. Anja Hansen blev valgt som dirigent.

2. Birthe Kofoed orienterede om årets gang. Vi var 123 medlemmer pr. 1-1-2013, mod 136 sidste år. Det er primært voksne som vi er blevet færre af. Der er kommet flere nye heste i rideskolen, og der er i rideskolen blevet afholdt tre vellykkede arrangementer. Klubben har haft holdt to D-stævner, hvoraf det ene stævne blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
Der er blevet ansøgt kommunen om 37000 kr. til bund i ridehuset, vi afventer fortsat svar. Vi har modtaget 2000 kr. i sponsorat af Sparrekassen Djursland til nyt ridebane hegn.

3. Hanne Johnsen fremlagde regnskabet, resultatet er et lille underskud. Da vi ikke har søgt forskud på noget i år, hvilket blev gjort sidste år, betegnes økonomien som værende fin. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslaget fra bestyrelsen om kontingent ændringen, kom til afstemning, og det blev vedtaget. Så priserne er nu 375 kr. årligt, ved indmeldelse d. 1/7 er prisen 200 kr. og ved indmeldelse d. 1/10 er prisen 150 kr.

5. Forslaget om at formanden vælges af den nye bestyrelse, kom til afstemning alle stemte for, så forslaget blev vedtaget.

6. Valg af formand – udgår.

7. De nye bestyrelsesmedlemmer.
Michael Jørgensen
Lisbeth Brandt
Ole Skjødt

8. Suppleanter til bestyrelsen: Emma Lemmer og Anja Hansen.

9. Valg af en juniorrepræsentant. Der findes en på et senere tidspunkt.

10. Conni Stensgård og Claus Jørgensen blev valgt som revisorer, og Birthe Kofoed som revisor suppleant.

11. Birthe fortalte om de ca. 5200 kr. i cafeteria pengene fra 2011. Pengene har ikke været mulige at inddrive, så bestyrelsen anser dem som tabte, og den nye bestyrelse skal derfor ikke arbejde videre med sagen. Anja Hansen fortalte om at lave et klubblad, hun vil godt lave det, men det koster ca. 10 kr. pr blad at få det trykt, det kan evt. finansieres af sponsorer hvis man kan finde nogle. Det er op til bestyrelsen, om det er noget man vil.
Emma spurgte om man kunne få et lamineret kort, hvorpå der skulle stå at man havde betalt kontingent, så man kunne vise dette ved stævnestart. Dette kunne godt lade sig gøre.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu