Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

2015

Om GERK > Referater fra generalforsamlinger

Generalforsamling, torsdag den 19. februar 2015 Gl. Estrup Rideklub

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2. Formandsberetning v. Michael Jørgensen

3. Regnskab 2014 v. Hanne Johnsen

4. 4. Valg til bestyrelsen – 2 på valg
    a. Michael Jørgensen – modtager ikke genvalg
    b. Pia Thomsen – modtager ikke genvalg

5. 5. Valg af suppleanter – 2 på valg
    a. Rikke Skjødt
    b. Janni Jørgensen - modtager ikke genvalg

6. Eventuelt – der er ikke indkommet forslag, som skal behandles under eventuelt


Referat:

1. Velkomst ved Michael Jørgensen. Valgt til dirigent blev Henriette Venneberg Jensen.

2. Formandens beretning ved Michael Jørgensen.
Der har i årets løb været 4 gode stævner.
Der blev afholdt en arbejdsdag, hvor der bl.a. blev gjort hovedrent i cafeteria, fældet træer/buske, lavet loft i sekretariatet og meget mere. Det var dejligt at der var nogen der ville bruge en lørdag på at hjælpe – og håber at der næste gang kommer mange flere.
I november blev der for første gang holdt julefrokost for rideskolebørnene i Øster Alling forsamlingshus. Det var en stor succes med mange glade børn.

3. Fremlæggelse af regnskab ved Hanne Johnsen.
Totalt overskud på kr. 41.344,00. Alt i alt et godt resultat.
Pr. 31/12-2014 er det 141 medlemmer af klubben.
Regnskabet godkendes.

4. Valg til bestyrelsen
a. Rikke Skjødt er valgt. Tillykke.
b. Jane Blaabjerg er valgt. Tillykke.

5. Valg af suppleanter
a. Claus Jørgensen som suppleant er valg. Tillykke.
b. Der skal vælges en 2. suppleant. Bestyrelsen arbejder på at få en fundet frem til 1. bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse.

6. Valg af revisor
a.   Claus Jørgensen er genvalgt som revisor.
b.   Conny Steensgaard er genvalg som revisor

7. Ungdomsudvalg: der skal arbejdet på at få fastsat et sådan. Bestyrelsen vil arbejde på dette.

8. Ønske om billede på bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden.

9. Der er ikke indkommet nogle forslag under eventuelt.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu