Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

22/3 2015

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsemøde 22.marts 2015 kl 1300


Deltagere:
Henriette Venneberg
Jane Blaabjerg
Hanne  Johnsen
Dorte Jensen
afbud fra Rikke Skjødt

Referent:
Dorte Jensen


Det kommende stævne:
Hanne meddelte, der var indkommet OK med anmeldelser, selvom det ville have været dejligt med nogen flere.
Det er lidt småt med hjælpere, men der er styr på cafeteriaet og skrivere mv, det er mere banepersonale til springning søndag, det kniber med.
Henriette sørger for at lave spisebilletter til hjælperne.


Økonomi:
Henriette og Jane skal have fuldmagt til klubbens konti, de sørger for at maile banken de efterspurgte referater fra generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde, så banken hurtigt kan lave papirerne klar til underskrift.
Hanne har søgt tilskud til klubben i banken og fået 5000 kr.
Hanne har ligeledes søgt medlemstilskud ved kommunen og er i gang med at søge lokaletilskud.

Sikkerhedsregler:
Efter indkommen indvending imod sikkerheds- og ordensreglerne var der enighed om at bibeholde reglerne i deres nuværende form.

Næste møde:
Efter behov, der blev ikke fastlagt en dato.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu