Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

3/10 2013

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Minutes of meeting
Gl. Estrup Rideklubs bestyrelsesmøde Dato: 03.10.13

Deltagere:
 Hanne Johnsen
 Lisbeth Brandt
 Ole Skjødt
 Michael Jørgensen

Agenda:
 Siden sidst
 Stævne
 Økonomien
 Diverse.

Siden sidst:
Bunden i ridehuset ser fin ud. Dog skal vi se, om der skal flis til, for at gøre den ekstra god. Bestyrelsen har valgt, at vente et par måneder for der tages beslutning. Planering af baner skal dog prøves, for at mikse sand med det gamle.
Ridehallen er lejet ud til en køreforening den 10.10.13 fra 12.00 – 16.00. Der må forventer at de kommer 4 -5 gang her i vinterhalvåret. Hanne sætter skriv op om dette. Hanne snakker med Birgitte om udvidet åbningstider disse dage.
Åbent hus har været ok. Klubben havde gjort et godt arbejde. Klubben fik nye elever på dagen. Super arbejde af de frivillige. Bestyrelsen takker for dette. Opslag af åbent hus var godt omdelt. Vi havde fået lavet et flot oplæg/invitation til dagen.
Hanne Johnsen har haft møde med jounalister til avisen. Temaet var ”Hvad er det, at være rytter i Gl. Estrup Rideklub og omgang med heste”. Det kommer et oplæg til avisen som vil blive sat op i klubben.
Hanne og Birgitte vil arbejde med annoncering af klubben i fremtiden.

Stævne:
Der er lavet stævne i klubben. Dato for denne er 16-17/11, dressur om lørdag og spring søndag. Tilmelding er senest den 08.11.13. Ansvar for opgaven: Birgitte, Hanne, Dorte.
Dommertårn skal laves til formålet. Ansvar: Michael, Ole.
Lydanlæg til opgaven skal gennem ses. Tilbud indhentes til opgaven. Ansvar: Ole, Michael.
Cafeteria skal bemandes samt indkøb. Der vil blive koordineret undervejs med plan. Ansvar: Lisbeth, Ole.
Total ansvar for stævnet er Hanne J.

Økonomi:
Kasseren har arbejdet med indhentning af udestående. Der har været en del og beløbet løb op i 8325 kr. den 16.09.13 Kasseren har taget bissen på og henter 90 % af dem til dags dato. Kasseren forventer at hente alt udstående.
Økonomien er blevet fremlagt for de sidste 3 måneder på bestyrelsesmødet. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen. Økonomien er positiv ud og vi kan se, at vi forsætter med nye elever i rideklubben og flere pensionærer i stalden.
Stævnet forventer også at kan trække folk til stedet og medvirke til nogle hyggelige dage samt styrke vores økonomi.
Forventer udgifter: lydanlæg, sand, maling.

Diverse:
Der arbejdes på, at afholde et møde med kommunen (fritids- og kulturudvalget) omkring en status om hvad Gl. Estrup kan forvente af kommunen i fremtiden og hvordan kan vi lave en forventnings afstemning til Gl. Estrup Rideklub. Ansvar for kontakten: Ole.

Næste bestyrelse møde: 05.12.13 Kl. 17.30 – 19.30.

Referent: Ole Skjødt.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu