Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

3/9 2014

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Referat
Bestyrelsesmøde, d. 3. september 2014

Deltagere: Michael Jørgensen
Dorte Jensen
Henriette Venneberg
Pia Thomsen
Birgitte Flindt
Ole Skjødt
Fraværende: Hanne Johnsen

1. Forslag til børnearrangement: Ridning på islændere. Priser og muligheder undersøges.

2. Forslag til børnearrangement: Børnejulefrokost. Der blev enighed om at undersøger mulighederne for at leje Øster Alling forsamlingshus. Fastsat dato 15/11-14 – tidspunkt kl. 16 – 20. Pia kontakter forsamlingshus for priser og ledighed.

3. Arbejdsdag: 27. september 2014. Seddel laves og opsættes i både den lille og store stald – sedlen opdeles i lørdag og søndag - tidsrum 8 - 16. Opgaver: Træer v. springopbevaring/lille ridehus pæle skiftes, hjørne på ridehus, udhæng på ridehus, tømmes tagrender, udhæng på dommerhus, loft i sekretariat. Gerne tage redskaber med, arbejdstøj mv.

4. Elevstævne kommer i december. Birgitte oplyser dato senere, når den er helt på plads.

5. Birgitte spørger om ryttermærkekursus er interessant? Alle er enige om at det er en god ide at forsøge at lave hold på i første omgang ryttermærke 1 og 2. Priser undersøges af Pia. Opstart i november eller efter juleferien.

6. Ønske fra Birgitte: vandingsanlæg i det lille ridehus. Gerne loftvanding. Michael og Ole undersøger nogle priser og muligheder.

7. Pia hænger hjælperseddel til stævnet i oktober op torsdag d. 4/9 i begge stalde.

8. Henriette undersøger mulighed for at få vores navn på Auning.dk

9. Ole vil sørge for opsætning af lys på den lille udendørs ridebane. Birgitte snakker med en forælder om eventuelt hjælp med materialer.

10. Ole har tidligere skaffet spejle – men vi kan kun få dem hvis de også sættes op. Der er enighed om at der skal bruges håndværker på denne opgave – men hvad koster det. Prisen skal undersøges. Kan en klub få håndværkerfradrag? Undersøges på SKAT.dk -Henriette undersøger.

11. Ole har skaffet kr. 5.000 fra Sparekassen Djursland. Har vi fået dem hentet dem? Hanne er fraværende fra dagens møde – svar fra hende senere på dette. Hvad med skilt? Hanne undersøger.

12. Ole undersøger, om vi kan få et læs ral igen. Ellers skal skiltet pilles ned fra gavlen.

13. Auning skilte vil eventuelt give et sponsorat. Den arbejdes der videre på.

14. Sponsorer spørger efter hvad de får for pengene. Bestyrelsen skal lave en forretningsplan som kan gives når der spørges efter sponsorater.

15. Skal vi overveje fondsansøgninger – eventuelt til ridehusbund. Ole undersøger ved kontakt gives af springlærer Rasmus.

16. Flere klager over bunden i ridehuset. Michael opfordre til at der harves på en anden måde – Birgitte vil prøve at ændre det efter instruktion fra Michael.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu