Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

6/3 2012

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde 6/3 2012

Til mødet var Hanne, Birte, Dorte J., Christina og Dorte K. Til første del af mødet var Conni og Mette der
også.

Mette afleverede to mapper og fortalte om formands arbejdet, og orienterede om ansøgnings datoer til kommunen og DRF. Conni og Hanne aftalte at mødes, så Hanne kunne blive ”oplært” af Conni.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Birte (vedr. Mail og andet, kan hun bede os andre om hjælp til arbejdet, når hun har behov for det)
Kasser: Hanne (samt ansøgninger til kommunen og div. papirer til DRF.)
Sekretær: Dorte K
Hjemmeside ansvarlig: Dorte J.(kom med et flot oplæg)
Christina: bestyrelses medlem

Vi blev enige om at det lille ride hus trænger til renovering, og at vi vil bruge ca. 10.000 kr. på det. Vi blev enige om at det er okay at bruge nogle af cafeteria pengene til det. Hanne fremlægger planerne for Stephan og Birgitte.
Hanne vil undersøge priser på tømmerarbejdet,( udskiftning af de ødelagte tagplader, og evt. leje af lift)
Birte kan til en god pris, skaffe en maskine med fører, og godt sand til ride huset samt elev ridebanen.

Vi blev også enige om at holde 2 klubstævner, Birte ville tage kontakt til Jette for at hører om hun vil tage cafeteria tjansen. (også til Stephans forårs marked)

Næste møde onsdag d. 28/3 kl. 19 i rytterstuen, hvor også junior repræsentanterne inviteres med

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu