Gammel Estrup Rideklub

Gå til indhold

Hoved menu

9/1 2013

Om GERK > Referater fra bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde den 9/1 2013.

Deltagere: Birthe, Hanne, Dorte, Anne-Sofie, Trine og Dorte
Fraværende: Christina

1. Aktuelt lige nu: Super børnestævne, med god tilslutning.

2. Økonomi: Vi har gennemgået det årlige regnskab, det giver et lille overskud, og så er der ikke søgt forskud på lokaletilskuddet som vi plejer. Hanne har her i januar søgt aktivitetstilskud, der forventes godt 20.000 kr. De udestående cafeteria penge på ca. 5700 kr., forsøges endnu en gang inddrevet, sagen vil blive afsluttet inden generalforsamlingen den 26/2 2013. Der er søgt sponsorat til hegn omkring ridebanen, der afventes svar midt i januar. Der søges penge til ny ridehus bund samt ridebane hegn hos kommunen, de har en pulje med penge i.

3. Generalforsamling den 26/2 2013 kl. 19 i rytterstuen. Birthe laver en indkaldelse, de opsættes i staldene, og Dorte sætter den på hjemmesiden. Der er fra bestyrelsen to forslag til vedtægtsændringer, dels en ændring til kontingentet, og at der på generalforsamlingen ikke skal vælges en formand, men at bestyrelsen konstituere sig selv.

4. Arrangementer: Birgitte vil gerne holde fastelavnsfest søndag d. 10/2 for børnene, hvor der slås katten af tønden. Bestyrelsen vil stå for cafeteriaet, med salg af fastelavnsboller, kaffe, te mm.

5. Ejer og undervisning: I lejekontrakten står følgende: Al undervisning på stedet forestås af ejerkredsen, eller personer udpeget af ejerkredsen. Bestyrelsen definere undervisning som en aktivitet med indtjening, og en aktivitet (uden indtjening) hvor man højlydt, vejleder og dirigere fra bane eller tilskuerpladser, hvor andre mennesker kan opleve det som undervisning.

Referent: Dorte Kristensen

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu